Tạo Tài khoản Thành viên Gaggle

Vui lòng nhập email của bạn để tiếp tục:

 

 

Tại sao nên tham gia Gaggle này?

Tính riêng tư là quan trọng đối với GaggleAMP.

Với GaggleAMP, GaggleAMP sẽ thấy được cách thức nhiều người cùng chia sẻ một tin nhắn, nhưng không biết được cụ thể người nào. Do đó, đừng cảm thấy áp lực phải chia sẻ bất cứ điều gì mà bạn không thấy thoải mái.

Sử dụng GaggleAMP thật vui và dễ dàng.

Bạn muốn chia sẻ một tin nhắn hoặc nói "Không, Cám ơn" với chỉ một cú nhấp nút.Tính năng này được tích hợp sẵn 100%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ quyết định mình muốn chia sẻ tin nhắn nào. Bạn có thể truyền đi bất kỳ tin nhắn nào.